Vyrozprávaj sa...

  • Nemáš sa na koho obrátiť?
  • Nevieš si usporiadať svoje myšlienky?
  • Potrebuješ sa vyrozprávať so svojich problémov?
  • Alebo len všetko vypustiť to, čo ťa tlačí?
  • Cítiš napätie, strach a cítiš sa bezradne?

Niekedy sa stačí len vyrozprávať a vedieť, že na druhom konci ťa niekto počúva...

Zahoď svoj strach, hanbu, hrdosť a daj o sebe vedieť. Pokúsime sa spolu nájsť ten správny smer.

Tvoje kontaktné údaje aj všetko, čo si povieme, ostane iba medzi nami.

Zdieľaný problém je polovičný problém

Zároveň by som chcela všetkých špekulantov požiadať, aby tieto kontakty nezneužívali, nespamovali ma a ani mi inak neznepríjemňovali život!!!

Kontakty sú určené výhradne pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc či už v boji s alkoholovou závislosťou alebo počas abstinencie.

hana@letfenixa.sk