Vývojové štádiá závislosti od alkoholu

Pre to, aby si vedel, ako zlé to s Tebou je, bolo, alebo môže byť, poďme sa pozrieť, ako vyzerajú vývojové štádiá závislosti cez takzvaný GAMA štýl pitia. Prebieha v štyroch štádiách. Tieto majú u ľudí, ktorí tomuto štýlu pitia podľahnú, individuálnu dĺžku, u každého trvajú rôznu dobu.

Takže, štádiá závislosti podľa GAMA štýlu sú:

  1. Počiatočné
  2. Varovné
  3. Rozhodné
  4. Konečné

Tieto štádiá na seba nadväzujú. V prvom a druhom štádiu sa ešte len rozvíja somatopsychická závislosť a človek ešte vie pitie alkoholu kontrolovať. V treťom štádiu stráca kontrolu v pití a získava diagnózu závislosti od alkoholu (F10).

1. Počiatočné štádium

Človek zisťuje, že mu alkohol prináša istú duševnú úľavu, uvoľnenie, ktoré pripisuje okolnostiam, ktoré sa s pitím spájajú a nie samotnému pitiu (príjemná atmosféra v kruhu priateľov, rodiny a pod….). Nikdy sa v tomto štádiu neopíja, ale konzumuje čoraz viac a častejšie, aby sa do dobrej nálady dostal. Začína stúpať tolerancia, ale zisťuje, že po vyprchaní účinkov alkoholu pociťuje isté nepríjemné pocity, ktoré nevie definovať alebo by im inak nevenoval pozornosť. Sú to pocity opačné, ako v ňom vzbudzuje alkohol – napätie, mrzutosť, úzkosť, dekoncentrácia (antagonistické pocity).

2. Varovné štádium

Alkohol sa stáva v tomto štádiu drogou, ktorú potrebuje, ale ešte vie svoje pitie kontrolovať. Už pije inak ako ostatní a hanbí sa za to. Pije viac ako bežná spoločnosť, s ktorou predtým pil. Začína vyhľadávať pijanské partie alebo začína piť sám. Pije nárazovito, na začiatku rýchlo, aby sa dostal do svojej hladiny, aby sa cítil dobre. Na druhej strane, keď je triezvy, už mu je stále horšie. Vzrastajú nepríjemné pocity po vytriezvení, zvyšuje sa napätie, úzkosť atď. Ak je to napríklad pracujúci človek, čaká na koniec pracovnej doby, aby si mohol vypiť. Aj bežný stres považuje za veľký.

Ani v tomto štádiu sa neopíja, ak keď už aj tu sa môže stať, že v záťažových okamihoch občas stratí kontrolu a opije sa, aby necítil stres, úzkosť a pod.

Stále je kritický ku svojmu pitiu: vie si priznať, že pri svojom pití robí chybu.

Ku koncu tohto štádia začína strácať kontrolu nad pitím, pije pravidelne a má neodolateľné nutkanie piť do opitosti. Tu už prichádza prechod do tretieho štádia. Pevná vôľa sa stráca. Človek sa dostáva do stavu, kedy si povie: Dám si ešte jeden a koniec, ale koniec to nemá.

Dochádza k strate kontroly a nastáva plná závislosť, čo už má dopad na myslenie človeka, jeho priority, život….

3. Rozhodné štádium

V tomto štádiu už dochádza k strate kontroly v pití, človek si nedokáže rozkázať, či v danej situácií začne piť alebo nie. Myslí si, že má slabú vôľu. Zakaždým si sľubuje, že sa už neopije, že bude “vedieť piť” a ovládne to. U človeka sa začína vytvárať RACIONALIZÁCIA PITIA, čiže systém dôvodov a výhovoriek, prečo pije. Je to systém, ktorým sa bráni výčitkám spoločnosti a rodiny a ktorý je jeho zbraňou. Mení sa jeho myslenie, klesá sebavedomie a sebaúcta, čo ale NECHCE vidieť. Čím viac sebavedomie a sebaúcta klesá, tým silnejšia racionalizácia sa vytvára. Môže sa vyskytovať velikášstvo (nasľubuje, čo nikdy nesplní) a grandské gestá (darčeky, pozornosti…) ako kompenzácia straty sebaúcty a sebavedomia.

RACIONALIZÁCIA – systém výhovoriek a dôvodov, ktorým začne aj veriť, pretože aspoň sám pred sebou si chce zachovať svoje ego: “Nie ja som zodpovedný za svoje pitie.”

V tomto štádiu sa ešte vie zaťať (pár týždňov alebo mesiacov nepije), ale po čase pitiu znova podľahne. Alkohol spôsobí, že začne sám seba klamať a veriť svojej racionalizácií. V mozgu sa vytvára väzba alkoholika a aj keď ju “zaizoluje”, stále tam zostáva.

V tomto štádiu vznikajú komplikácie ako agresívne prejavy, či už fyzické alebo slovné. Po vytriezvení prichádzajú nepríjemné pocity a vzniká BLUDNÝ KRUH.

Človek stráca záujmy, záľuby, dochádza k narušeniu medziľudských vzťahov, začína byť k okoliu ľahostajný, naopak k sebe precitlivený, nezriedka nad sebou plače: ”Nikto mi nerozumie”, “Nikto ma nemá rád”. Pred ostatnými alkohol skrýva. Snaží sa skryť svoju závislosť a dopĺňa svoju hladinu tajne.

Na záver tohto štádia sa dostavujú výrazné  výčitky svedomia, nesúvislé myslenie, rozpor medzi túžbou piť a predsa si plniť svoje povinnosti až do štádia, kedy nedokáže fungovať natriezvo, čím prechádza do posledného, štvrtého štádia.

4. Konečné štádium

Príznakmi tohto štádia sú RANNÉ DÚŠKY a PIJANSKÉ ŤAHY. Pijanské ťahy sú spočiatku 2-3 dňové aj s dlhšími pauzami, aj 3-4 týždne, ale aj tak je to konečné štádium.

Následne sa prestávky skracujú a pijanské ťahy predlžujú, až na konci pije DENNE. Môže sa opiť aj viac krát za deň. Dochádza k telesným a duševným poškodeniam, dostavujú sa sociálne následky pitia: človek prichádza o rodinu, prácu i o zdravie.

Nepríjemné vnútorné pocity sú také silné, že sa charakterizujú ako abstinenčné: trasenie, potenie, nechutenstvo, nespavosť….

Racionalizácia sa úplne rozpadá, človek nie je schopný vykonávať bez svojej hladiny ani jednoduché úkony. Musí uznať svoju porážku a ak je toho ešte schopný, požiadať o liečbu.

Takže toľko pohľad z pohľadu lekárov a odborníkov. Kde si sa našla, našiel?

Užívam si život s triezvou hlavou a svojím príbehom Ti chcem ukázať, že sa to dá. Môj príbeh si môžeš prečítať tu.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov