Poznaj svojho nepriateľa

Články, ktoré Ti pomôžu zorientovať sa v problematike závislosti od alkoholu. Nie je to z mojej hlavy, sú to skôr referáty, kde si pomáham študovanejšími hlavami.

8.3. 2021

Typy alkoholovej závislosti podľa Jellinka

Asi nepoviem žiadnu novinku, keď poviem, že každý pije alebo pil iným spôsobom. Každý má resp.mal svoj štýl. Takže poďme sa pozrieť na to, v ktorom štýle sa nájdeš. Pomôžem si pánom Jellinekom a jeho pohľadom na spôsoby pitia. Elvin Morton Jellinek bol psychiater, ktorý sa venoval všetkým typom závislosti vrátane alkoholovej. Rozdelil závislosť podľa niekoľkých faktorov do štýlov Alfa,...

7.2. 2021

Vývojové štádiá závislosti od alkoholu

Pre to, aby si vedel, ako zlé to s Tebou je, bolo, alebo môže byť, poďme sa pozrieť, ako vyzerajú vývojové štádiá závislosti cez takzvaný GAMA štýl pitia. Prebieha v štyroch štádiách. Tieto majú u ľudí, ktorí tomuto štýlu pitia podľahnú, individuálnu dĺžku, u každého trvajú rôznu dobu. Takže, štádiá závislosti podľa GAMA štýlu sú: Počiatočné Varovné Rozhodné Konečné...