Typy alkoholovej závislosti podľa Jellinka

Asi nepoviem žiadnu novinku, keď poviem, že každý pije alebo pil iným spôsobom. Každý má resp.mal svoj štýl. Takže poďme sa pozrieť na to, v ktorom štýle sa nájdeš. Pomôžem si pánom Jellinekom a jeho pohľadom na spôsoby pitia.

Elvin Morton Jellinek bol psychiater, ktorý sa venoval všetkým typom závislosti vrátane alkoholovej. Rozdelil závislosť podľa niekoľkých faktorov do štýlov Alfa, Beta, Gama, Delta, Epsilon a Fiesta.

Faktory, na základe ktorých definoval štýly, boli:

 1. Množstvo drogy, ktoré bolo použité, v prípade alkoholu – koľko alkoholu osoba vypije
 2. Doba, počas ktorej je droga zneužívaná; ako dlho pravidelne pije
 3. Dôsledky na telesné a duševné zdravie ako aj sociálne následky pitia.

Medzi faktormi môže byť priama úmera, no Jellinek upozorňoval na individuálne vplyvy v závislosti na osobnosti a miery tolerancie organizmu konkrétneho človeka. Takže veľmi nezáleží na tom, kto koľko vypije, ale na tom, čo to s ním spraví, čiže, ako mi alkohol narušil zdravie, sociálny, rodinný, pracovný život atď.

Štýly pitia, ktoré Jellinek popísal sú:

ALFA štýl

Tento štýl Jellinek charakterizuje ako nedisciplinované pitie zo spoločenského hľadiska, z ktorého pramenia spoločenské problémy a to aj napriek tomu, že pijan dokáže pitie kontrolovať a neopíja sa.

Pravý Alfa štýl trvá po celý život a nikdy sa nestane predstupňom Gama štýlu, to znamená, že človek pije po celý čas rovnako, kontroluje pitie, pričom množstvo a frekvencia pitia sú stále rovnaké.
Štatisticky však vykazujú pomer medzi Alfa a Gama pijanov 1:7  (jeden zo siedmych Alfa pijanov prejde do nekontrolovaného Gama štýlu, čo je odôvodňované nesprávnou diagnostikou).

BETA štýl

Pri tomto štýle pijan pije pravidelne a dlhodobo. Pitie je spojené so zlým stravovaním, lebo alkohol mu dáva klamlivý pocit nasýtenia. Preto vznikajú rôzne telesné a duševné poškodenia (cirhózy, epilepsie…), rôzne zápalové ochorenia, vredová choroba…. Títo pacienti sú väčšinou hospitalizovaní na iných oddeleniach nemocníc, ale keďže nepodstúpia protialkoholickú liečbu, často sa na tieto oddelenia vracajú. Tu potom často dochádza k tomu, že títo pacienti bez sústavného prísunu alkoholu delirujú, čo môže mať často až fatálne následky.

V tejto súvislosti sa už spomína pojem ABÚZUS, ktorý je definovaný ako dlhodobé nadmerné škodlivé užívanie alkoholu.

Rozdiel medzi Alfa a Beta štýlom (v oboch prípadoch človek abstinuje bez problémov):

Alfa štýl – opíja sa v spoločnosti (trapasy…)

Beta štýl – chronicky zneužíva alkohol

GAMA štýl

Tento štýl pitia je už v lekárskej terminológií definovaný ako SYNDRÓM ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU, kedy je už vytvorená kompletná toxikomanická väzba na alkoholovú drogu.

Charakteristiky Gama štýlu:

 • Strata kontroly v pití alkoholu
 • Stúpa tolerancia
 • Prispôsobuje sa metabolizmus
 • Prichádzajú alkoholické ťahy
 • Pri prerušení prísunu alkoholu nastupujú abstinenčné príznaky
 • Nastupuje racionalizácia ako systém dôvodov a výhovoriek
 • Stráca sa kritičnosť
 • V terminálnom štádiu sa vyskytujú ranné dúšky

DELTA štýl

Podobá sa Gama štýlu, ale nedochádza k strate kontroly v pití. Človek síce nie je opitý, ale nikdy nie je ani triezvy. Už nedokáže abstinovať, lebo sa objavujú abstinenčné príznaky. Ide o takzvaných “hladinkárov”, ktorí neustále dopĺňajú hladinu alkoholu. Tento štýl pitia je typický pre vinárske oblasti a dostal sa k nám zo štátov južnej Európy, kde je percento výskytu hladinkárov vysoké.

Gama a Delta štýl:

 • už dochádza k fyzickej závislosti, vyskytujú sa abstinenčné príznaky
 • Človek pijúci v Delta štýle má problém fungovať v triezvom stave

EPSILON štýl

Ide o kvartálne, záchvatové pitie. Ide o záchvaty niekoľkých opileckých ťahov počas roka s úplnou stratou kontroly v pití, po ktorom človek úplne abstinuje aj dlhšiu dobu (niekoľko týždňov aj mesiacov). Takýto človek môže byť duševne úplne zdravý alebo takéto pitie môže byť prejavom inej duševnej choroby – sekundárne pitie – schizofrénia, mánie a podobne.

Niektorí pacienti si myslia, že sem patria, ale väčšinou patria do Gama štýlu – pacient je úplne závislý a niekto mu dal napríklad podmienku (rozvod, výpoveď…). Vydrží nepiť aj niekoľko týždňov alebo mesiacov, aby dokázal, že nie je závislý.

FIESTA štýl

Ide o excesívne pitie (počas víkendov, veľkých sviatkov…). Akýkoľvek oddych od pracovných povinností predstavuje dôvod k pitiu. Tiež sa rozšíril z juhu Európy (Španielsko). Je vhodným predstupňom pre iné štýly. Predstavuje predstupeň pre vznik závislosti a to najmä vtedy, ak dôjde k strate kontroly a zvyšuje sa pravidelnosť.

ZÁVER

Cieľom tohto článku bolo poukázať na to, že aj keď dvaja ľudia pijú rôznym štýlom, dokážu sa prepiť do rovnakého cieľa, ktorým je závislosť. Tieto štýly pitia nám tiež ukazujú, že človek sa do závislosti dostane aj z nevinného “fiestovania”, či pravidelného popíjania po večeroch.

Je problematické zaradiť niekoho (alebo seba) do určitého štýlu. Vyplýva to zo špecifickosti pitia, zamestnania, iných okolností, ktoré sa s pitím spájajú. Každý má svoj svojrázny osobný štýl, ktorý môže mať rôzne príznaky duševnej a telesnej závislosti. Príznaky závislosti sú však pri všetkých štýloch rovnaké:

 • Znižujú kvalitu života
 • Narušujú vzťahy
 • Vedú k smrti

Keď sa zamýšľam nad svojím štýlom pitia, počas svojej pijanskej kariéry som sa úspešne prepila do Gamy, kam som sa prepracovala z Fiesty. A keďže príležitostí v rannom štádiu môjho pitia bolo dosť, Gama na seba nenechala dlho čakať a bez mihnutia oka ma stiahla až na úplné dno.

Kde ste sa našli vy? Napíšte mi v komentároch.

Užívam si život s triezvou hlavou a svojím príbehom Ti chcem ukázať, že sa to dá. Môj príbeh si môžeš prečítať tu.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov